Algemene voorwaarden & privacybeleid

Artikel 1. Prijzen & betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

U dient de juiste verzendkosten te kiezen in de webshop, waarbij u de keuze hebt uit diverse mogelijkheden. Voor verzending per brievenbuspakketje Nederland komen uitsluitend hangers, getrommelde stenen en encaustic tekeningen in aanmerking. Al het overige dient via DHL verzonden te worden. Indien U in het buitenland woont, wordt alles uitsluitend verzonden per DHL.

Betaling vindt plaats via Ideal, Bancontact of andere keuze mogelijkheid in de webshop.

De levertijd gaat in op het moment dat Medium & Pedicure Jacqueline de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 2. Verzendkosten/Afhalen

Medium & Pedicure Jacqueline brengt verzendkosten/administratie kosten in rekening.

De hoogte van deze verzendkosten is als volgt:

 • voor verzending in Nederland via brievenbuspost € 4,05. Verzending per TNT post. UITSLUITEND bij hangertjes en/of getrommelde steen.
 • voor verzending in Nederland € 5,75 voor pakketten tot 10 kilo.
 • Voor verzending naar België of Duitsland € 11,00 voor  0 tot 2 kilo
 • Voor verzending naar België of Duitsland € 19,00 voor  2 tot 5 kilo
 • Voor verzending naar België of Duitsland € 23,00 voor  5 tot  10 kilo

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening (ook bij retourzendingen).

Alle pakketten worden verzonden met DHL. U ontvangt een track and trace nummer zodra Uw pakket afgeleverd is op het DHL punt, zodat U thuis Uw pakket kunt volgen totdat het bij U aan huis geleverd wordt.
Afhalen in de praktijk is ook een mogelijkheid. Dit kan in overleg via email: info@mediumjacqueline.nl

Hebt u een telefonisch consult, YouTube consult, persoonlijke afstandshealing of een encaustic healing geboekt (waarvan u de tekening niet wilt ontvangen) dan kiest u ten alle tijden AFHALEN IN PRAKTIJK. Aangezien hier geen verzendkosten nodig zijn. Wilt u de encaustic tekening wel ontvangen dan kiest u de verzendkosten die hierbij passen. Zie ook de informatie die genoteerd staat bij het desbetreffende consult.

Medium & Pedicure Jacqueline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve keuzes van verzendopties of foutieve bestellingen.

Restitutie van verzendkosten die per abuis zijn geboekt, is dan ook niet mogelijk. Ook is er geen andere compensatie mogelijk.

Let dus goed op als u een consult boekt.

Artikel 3 Levertijd

Na ontvangst van Uw order krijgt U per e-mail een bevestiging van de bestelling.

Na ontvangst van uw betaling streven wij ernaar de bestelling binnen 1 tot 5 werkdagen te versturen.

Voorraad en beschikbaarheid wordt op onze site per artikel getoond. Indien een artikel niet meer voorradig is, wordt het in het assortiment getoond.

Maar mocht er toch onverhoopt een artikel, om welke reden dan ook, niet meer voorradig zijn of een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u medegedeeld worden.

Artikel 4 Retourneren/ruilen

Indien de bestelling niet aan Uw wensen voldoet , dan kunt U de bestelling, op eigen kosten, retourneren/ruilen. U dient te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .

Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:

– Wij stellen het op prijs dat een ruil/retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld

– Het product dient zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn
zonder zichtbare gebruikssporen.

– Het product dient zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde
verpakking retour worden gezonden.

– Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen
aanwezig te zijn.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.

De kosten van het ruilen/retourneren zijn voor de klant.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.

U dient binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in een degelijke verpakking te retourneren aan:

Medium Jacqueline
St. Pieterstraat 170
6463 CZ KERKRADE

Nederland.

Medium & Pedicure Jacqueline zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen of ruilen voor een ander artikel.

Medium & Pedicure Jacqueline behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Medium & Pedicure Jacqueline behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling per e-mail is gemeld.

Gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden.

Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Artikel 5 Gebreken

Medium  & Pedicure Jacqueline staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen/vorm verschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 6 Overmacht

Medium & Pedicure Jacqueline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Medium & Pedicure Jacqueline en transportstagnatie.

Artikel 7 Website

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Medium & Pedicure Jacqueline worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8 Zoekraken bestellingen

Bestellingen welke buiten schuld van Medium & Pedicure Jacqueline tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Medium & Pedicure Jacqueline.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de bestelde goederen en verzendkosten zelf opnieuw te betalen.

Artikel 9 Sieraden

Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft. Op verlies van steentjes wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen bijvoorbeeld i.v.m. temperatuurverschillen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend. Ook op sluitingen wordt geen garantie verleend. Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.

Artikel 10 Privacybeleid

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Medium & Pedicure Jacqueline vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en bezorging op het juiste afleveradres.

Medium & Pedicure Jacqueline neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. Medium & Pedicure Jacqueline verkoopt geen klantgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Medium & Pedicure Jacqueline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Medium & Pedicure Jacqueline is een bedrijf voor het uitvoeren van spirituele consulten, verkoop aanverwante spirituele artikelen en pedicure diensten in Kerkrade en omstreken.

Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk, dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten.
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is.
 • Uw gegevens niet doorverkopen aan derden.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen.

Contact gegevens:

Wanneer U nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Telefoon : 06 44 698 139

Email: info@mediumjacqueline.nl

Website: www.mediumjacqueline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Medium & Pedicure Jacqueline verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten e/o omdat U deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij algemeen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij specifiek voor pedicure cliënten verwerken:

 • Uw gezondheid (Voorbeelden zijn: reuma/diabetici/hartpatiënt)
 • Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van Uw voeten. Ook voor eventuele doorverwijzing naar huisarts of andere (medische) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang is in een behandeling. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor doorverwijzing naar andere medische instellingen

Bijzondere e/o gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website e/o dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediumjacqueline.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medium & Pedicure Jacqueline verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij U af te leveren of te factureren
 • Om afspraken te kunnen plannen in de agenda.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Medium en Pedicure Jacqueline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medium en Pedicure bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medium en Pedicure Jacqueline verkoopt Uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Medium en Pedicure Jacqueline gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Medium en Pedicure Jacqueline. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen via info@mediumjacqueline.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op Uw verzoek.

Medium en Pedicure wil U er tevens op wijzen, dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medium en Pedicure Jacqueline neemt de beveiliging van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft, dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mediumjacqueline.nl

Toestemming gegevensverwerking

Praktijk

Pedicure cliënten of cliënten die gebruik maken van spirituele consulten in mijn praktijk wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor het opslaan van de persoonsgegevens.

Website cq. online

Cliënten die gebruik maken van de mogelijkheid om consulten (telefonische) of artikelen te bestellen via mijn website gaan automatisch akkoord met het opslaan van de persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling (denk aan orderbevestiging, factuur en eventuele verzending)

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.

Medium Jacqueline/ Angel Shaman Power