Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Artikel 1. Prijzen & betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten zullen worden doorgegeven zodra het pakket klaar is, zodat deze kosten bij Uw factuurbedrag toegevoegd kunnen worden en ook betaald.

Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving op rekeningnummer NL26INGB0702543683 t.n.v.  B.J. Weckseler onder vermelding van ordernummer/orderdatum.

De levertijd gaat in op het moment dat Medium & Pedicure Jacqueline de betaling heeft ontvangen.

Artikel 2. Verzendkosten/Afhalen

Medium & Pedicure Jacqueline brengt de verzendkosten/administratie kosten in rekening.

De hoogte van deze verzendkosten is als volgt:

  • voor verzending in Nederland via brievenbuspost € 4,05. Verzending per TNT post. UITSLUITEND bij hangertjes en/of getrommelde steen.
  • voor verzending in Nederland € 5,75 voor pakketten tot 10 kilo.
  • Voor verzending naar België of Duitsland € 10,00 voor  0 tot 2 kilo
  • Voor verzending naar België of Duitsland € 18,00 voor  2 tot 5 kilo
  • Voor verzending naar België of Duitsland € 22,00 voor  5 tot  10 kilo

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening (ook bij retourzendingen).

Bij bestellingen (in 1 bestelling) van € 50,00 of hoger binnen Nederland is de verzending gratis.

Bij bestellingen (in 1 bestelling) van € 100,00 of hoger voor België of Duitsland is de verzending gratis.

Alle pakketten worden verzonden met DHL FOR YOU. U ontvangt een track and trace nummer zodra Uw pakket afgeleverd is op het DHL punt, zodat U thuis Uw pakket kunt volgen totdat het bij U aan huis geleverd wordt.
Afhalen in de praktijk is ook een mogelijkheid. Dit kan op maandag en dinsdag van 9.00 tot 18.00 uur, uiteraard in overleg via email. Overige dagen zijn ook mogelijk maar dan UITSLUITEND  na toezegging van Medium & Pedicure  Jacqueline.

Artikel 3 Levertijd

Na ontvangst van Uw order krijgt U per e-mail een bevestiging van de bestelling.

Na ontvangst van uw betaling streven wij ernaar de bestelling binnen 1 tot 5 werkdagen te versturen.

Voorraad en beschikbaarheid wordt op onze site per artikel getoond. Indien een artikel niet meer
voorradig is, wordt het in het assortiment getoond.

Maar mocht er toch onverhoopt een artikel, om welke reden dan ook, niet meer voorradig zijn of een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u medegedeeld worden.

Artikel 4 Retourneren/ruilen

Indien de bestelling niet aan Uw wensen voldoet , dan kunt U de bestelling, op eigen kosten, retourneren/ruilen. U dient te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .

Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:

– Wij stellen het op prijs dat een ruil/retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld

– Het product dient zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn
zonder zichtbare gebruikssporen.

– Het product dient zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde
verpakking retour worden gezonden.

– Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen
aanwezig te zijn.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.

De kosten van het ruilen/retourneren zijn voor de klant.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.

U dient binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in een degelijke verpakking te retourneren aan:

Medium & Pedicure Jacqueline

St. Pieterstraat 170

6463 CZ KERKRADE

Nederland.

Medium & Pedicure Jacqueline zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen of ruilen voor een ander artikel.

Medium & Pedicure Jacqueline behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Medium & Pedicure Jacqueline behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling per e-mail is gemeld.

Gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden.

Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Artikel 5 Gebreken

Medium  & Pedicure Jacqueline staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen/vorm verschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 6 Overmacht

Medium & Pedicure Jacqueline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Medium & Pedicure Jacqueline en transportstagnatie.

Artikel 7 Website

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Medium & Pedicure Jacqueline worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8 Privacybeleid

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Medium & Pedicure Jacqueline vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en bezorging op het juiste afleveradres.

Medium & Pedicure Jacqueline neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. Medium & Pedicure Jacqueline verkoopt geen klantgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Meer informatie: https://mediumjacqueline.nl/?page_id=2140

Artikel 9 Zoekraken bestellingen

Bestellingen welke buiten schuld van Medium & Pedicure Jacqueline tijdens verzending zijn zoekgeraakt,

zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het

zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Medium & Pedicure Jacqueline.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te betalen.

Artikel 10 Sieraden

Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft. Op verlies van steentjes wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen bijvoorbeeld i.v.m. temperatuurverschillen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend. Ook op sluitingen wordt geen garantie verleend. Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.